Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти Monro Store

Даний договір купівлі-продажу (далі - Договір / Договір публічної оферти) є публічним договором, укладеним дистанційно і одночасно публічною офертою – пропозицією Продавця укласти публічний Договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через інтернет-магазин Продавця, який знаходиться за адресою monrostore.com, з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених в даному Договорі.

1. Визначення термінів

1.1 Сайт – офіційний інтернет-магазин Продавця Monro Store, розташований за інтернет адресою monrostore.com, включаючи всі його веб-сторінки. В рамках Договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, а також інтернет адреса monrostore.com і всі похідні від Monro Store є рівносильними і трактуються автентично, по контексту Договору.

1.2 Продавець – фізична особа-підприємець Бутрім Анастасія Валеріївна, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №2004800000000262084 від 11.11.2021, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3707003203, місце реєстрації (проживання): Харків вул. Героїв Праці буд. 37Д кв. 34

1.3 Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка має намір оформити і / або оформляє Замовлення на Сайті з метою покупки Товару, тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами Договору.

1.4 Товар – об'єкт угоди сторін: одяг, аксесуари та інші предмети, представлені в Інтернет-магазині monrostore.com з метою їх продажу.

1.5 Замовлення – належним чином оформлена і розміщена на Сайті monrostore.com заявка Покупця на купівлю Товару, що адресується Продавцю.

1.6 Договір – договір згідно з яким Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж Товарів, кожному, хто до нього звернеться на умовах, передбачених цим Договором.

1.7 Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця про укладення електронного договору купівлі-продажу Товару дистанційно за допомогою Інтернет-магазину monrostore.com на умовах, визначених цим Договором.

1.8 Акцепт – надання Продавцю Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію укласти публічний договір на умовах, передбачених цим Договором, шляхом вчинення Покупцем дії, передбаченої цим Договором, спрямована на прийняття умов Публічної оферти.

1.9 Замовлення – належним чином оформлений і розміщений за допомогою Сайту monrostore.com або шляхом направлення на e-mail (електронну пошту) Продавця запит Покупця на здійснення покупки обраних ним Товарів.

1.10 Служба доставки – третя особа, яка надає послуги перевезення товарів, кур'єрської або поштової доставки товарів.

2. Загальні положення

2.1 Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-Магазин за адресою monrostore.com.

2.2 Здійснюючи замовлення Товару на Сайті monrostore.com Покупець підтверджує згоду з умовами даного Договору.

2.3 Даний Договір є публічним договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.

2.4 Даний Договір, розміщений на Сайті, є Публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

2.5 Договір набуває чинності з моменту оформлення Покупцем на Сайті monrostore.com Замовлення відповідно до розділу 6 цього Договору.

2.6 Повідомляючи Продавцю свій номер телефону і e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, залучених Продавцем до виконання зобов'язань перед Покупцем.

2.7 Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про передачу Замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в рамках цього Договору.

2.8 Також, зазначені Покупцем дані можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки, а також інших дій Продавця. Більше інформації за адресою Політика конфіденційності.

2.9 Здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.

2.10 Для регулювання договірних правовідносин за Договором сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2.11 Даний Договір набуває чинності з моменту Акцепту Покупцем і діє до моменту відкликання Акцепту Договору публічної оферти.

2.12 Договір публічної оферти діє до моменту прийняття нової редакції оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених Договором публічної оферти, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці сайту monrostore.com, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених Публічної офертою, купити Товар і сплатити за нього гроші .

3.2 Продавець і Покупець підтверджують, що Договір публічної оферти не є фіктивною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.3 Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання Договору публічної оферти, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання даного Договору і реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1 Продавець зобов'язаний:
- виконувати умови даного Договору;
- виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
- передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці сайту monrostore.com, оформленого замовлення і умовами Договору публічної оферти;
- повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті міжнародних замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в Договорі публічної оферти.

4.2 Супроводжуючі Товар описи і характеристики не є вичерпними і можуть містити друкарські помилки. Інформація про товар відображається на Сайті monrostore.com і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення. Зміни вступають в силу після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого Замовлення, оформленого після їх публікації.

4.3 При відсутності у Продавця замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця за допомогою електронного листа або зв'язавшись з ним по телефону.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1 Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах Договору публічної оферти;
- ознайомитися з інформацією про товар, розміщеною на Сайті monrostore.com;
- при отриманні Товару у присутності особи, яка здійснює його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. При пошкодженні або неповній комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2 Покупець має право:
- оформити замовлення на відповідній сторінці сайту monrostore.com;
- вимагати від Продавця виконання умов Договору публічної оферти;
- на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті міжнародних замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

5.3 Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, яке зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

5.4 У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення, Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, обмовляється між Продавцем і Покупцем окремо або способом, яким Покупцем була здійснена плата за Товар.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Ухвалення Покупцем пропозиції укласти даний Договір здійснюється шляхом оформлення Замовлення на Товар в інтернет-магазині monrostore.com на умовах, зазначених в цьому Договорі.

6.2 Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці сайту monrostore.com шляхом додавання Товарів у віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ або зробивши замовлення по електронній пошті, або по телефону, вказаному в розділі контактів Сайту.

6.2 Термін формування Замовлення до 21 робочого дня з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого робочого дня після вихідного.

6.3 Після оформлення Замовлення на Сайті monrostore.com Покупцеві надається інформація про орієнтовну дату доставки шляхом направлення повідомлення на електронну адресу або номер телефону або телефонного дзвінка на номер телефону, зазначені Покупцем під час оформлення Замовлення.


7. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1 Ціна Товару вказується в національній валюті і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.

7.2 Ціна Товару вказується на Сайті monrostore.com. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення по відкоригованій ціні або анулювання Замовлення.

7.3 Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

7.4 Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, купонів, порядок і умови їх нарахування, зазначені на Сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.5 Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.6 Покупець може здійснити оплату замовленого Товару:
безготівковим переказом Liqpay;
готівковим розрахунком при отриманні Товару в разі замовлення кур'єрської доставки або в пункті видачі Замовлень «Нова Пошта» та «Міст Експрес», в разі передоплати 30 (тридцять)% від суми Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця;
100 (сто)% безготівковий розрахунок на банківську карту «Privat bank» Продавця;
100 (сто)% готівковий розрахунок при отриманні Товару в приміщенні Продавця;
7.7 При оплаті Покупцем Замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти. При натисканні на сторінці Сайту monrostore.com у відповідному розділі кнопки / назва кнопки / означає, що Продавець повідомив Покупцеві про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем міжнародних замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

8.1 Доставка Замовлення Службами доставки:

8.1.1 Способи, а також орієнтовна вартість доставки Товарів вказані в розділі Оплата і доставка.

8.1.2 Доставка замовлень по території України здійснюється Службами доставки «Нова Пошта», «Укрпошта», «Міст Експрес». Вартість доставки встановлюється відповідно до тарифів Служби доставки.

8.1.3 Відправлення замовлень проводиться до 14 робочих днів від дати підтвердження замовлення при наявності Товару на складі, якщо інші терміни не обумовлені при підтвердження замовлення.

8.1.4 Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, зазначеній в замовленні в якості Покупця або одержувача. У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати точні відомості про замовленні. Під час вручення Замовлення служба доставки в особі її представника має право вимагати пред'явлення документа, що посвідчує особу одержувача.

8.1.5 Незалежно від обраного способу доставки Товару, зобов'язання Продавця по доставці Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару Службі доставки.

8.1.6 Доставка Товарів на територію іншої країни здійснюється Службою доставки «Укрпошта». Покупець платить мито в розмірі та в порядку, передбаченими законодавством країни, в яку здійснюється доставка, а також умовами та тарифами Служби доставки «Укрпошта».

8.1.7 Витрати на доставку Товару оплачуються Покупцем.

8.2 Самовивіз Товару з точок продажів Продавця:

8.2.1 Користувач може вибрати метод доставки «Самовивіз» при оформленні замовлення на Сайті monrostore.com.

8.2.2 Самовивіз здійснюється з роздрібних точок продажів (шоу-румів) згідно з графіком роботи шоу-румів. З графіком роботи шоу-румів можна ознайомитися в розділі Сайту Контакти.

8.2.3 Самовивіз є безкоштовним способом доставки.

8.2.4 Після оформлення замовлення з способом доставки «Самовивіз», можливість і терміни отримання Замовлення повідомляються Покупцеві при підтвердженні Замовлення за допомогою телефонного дзвінка і / або відправлення електронного повідомлення на зазначені при оформленні замовлення електронну пошту і / або номер телефону.


9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

9.1 Ухвалення Товару здійснюється Покупцем в момент доставки або отримання Товару Покупцем за адресою Продавця. У разі, якщо оплата Товару здійснюється готівкою, передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.

9.2 При прийнятті Товару Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо переконатися в належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних пошкоджень і повноті його комплектності.

9.3 У разі відсутності зауважень до якості та комплектності Товару Покупець зобов'язаний прийняти Товар.

9.4 Продавець разом з Товаром зобов'язаний видати Покупцеві розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу та інструкцію з догляду за Товаром.

9.5 У разі виявлення Покупцем при прийнятті Товару недоліків Товару Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати даний Договір або відмовитися від прийняття Товару та вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

10. ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1 Повернення Товару здійснюється відповідно до умов повернення, зазначених на Сайті на сторінці Повернення і обмін.

10.2 Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» протягом 14 календарних днів.

10.3 Покупець не має права повернути або обміняти натільну білизну і панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин відповідно до Закону України від 19 березня 1994 року N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України « Про захист прав споживачів » як Товар, що не підлягає обміну і / або поверненню.

10.4 Покупець або Продавець має право розірвати даний Договір в будь-який момент до прийняття Товару Покупцем.

10.5 До Товару, що повертається повинен бути доданий власноруч заповнена заява про повернення даного Товару з причиною повернення. Відправка Товарів здійснюється за рахунок Покупця.

10.6 В разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення, Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, що обмовляється між Продавцем і Покупцем окремо або способом, яким Покупцем була здійснена плата за Товар.

10.7 Бланк повернення можна скачати тут: / посилання /.

10.8 Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати Договір і отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

10.9 Повернення Товару належної якості:

10.9.1 Повернення Товару належної якості можливо протягом 14 календарних днів з моменту його отримання за умови, що Товар не був у використанні, а також були збережені: його товарний вигляд, споживчі властивості, прикріплені етикетки, ярлики, лейбли і бірки, а також при наявності фабричної упаковки. Не допускається нанесення на упаковку написів, адрес та іншого.

10.9.2 У разі розірвання Договору і повернення Товару, який вже був оплачений Покупцем безготівковим способом, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту повернення Товару.

10.9.3 Повернення вартості Товару здійснюється особі, зазначеній в бланку повернення Товару. Повернення здійснюється переказом коштів на банківську карту, зазначену в бланку повернення, виходячи з вартості Товару на момент його покупки. Покупцеві повертається тільки вартість Товару. Вартість пересилання повернення оплачує Покупець. У разі, якщо Покупець відправив посилку з поверненням Замовлення за рахунок одержувача, то вартість доставки віднімається від суми повернення.

10.10 Повернення Товару неналежної якості:

10.10.1 Під Товаром неналежної якості розуміється Товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну, кольору або оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості Товару та / або неможливості його використання за призначенням.

10.10.2 Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

10.10.3 Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості, Покупець має право відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» вимагати повернення сплачених грошових коштів.

10.10.4 Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після передачі його Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

10.10.5 Якщо причиною повернення послужила помилка Продавця, Покупцю повертається повна вартість замовлення. Також Продавець Інтернет-Магазину оплачує зворотне пересилання Товару. Під помилкою працівника Продавця / Інтернет-Магазину мається на увазі: відправлення іншої моделі; відправлення іншого розміру; невідповідність кольору моделі фотографії (наприклад: замість чорної, сукня виявилася червою). При цьому не враховується невідповідність відтінку того ж кольору (яскраво-червоний - кораловий), в зв'язку з тим, що на різних моніторах одне і те ж зображення може виглядати по-різному.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору в порядку, передбаченому цим Договором та Чинним законодавством України.

11.2 У разі настання обставин Непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного Договору. Під обставинами Непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню даного Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.

11.3 Сторона, що посилається на дію обставин Непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу Сторону в настанні таких обставин.


12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1 Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед покупцем третім особам.

12.2 Інтернет-Магазин і супутні сервіси можуть бути тимчасово / частково або повністю недоступні в зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. Технічна служба Продавця має право періодично проводити потрібні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупцям або без повідомлення.

12.3 До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

12.4 У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача / Покупця, він повинен звернутися до Продавця по розміщених на Сайті контактам. Усі виникаючі суперечки сторони зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не прийшли до згоди, спір може бути переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

13.1 Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності компанії.

13.2 Персональні дані збираються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами. Термін зберігання і обробки персональних даних становить три роки.

13.3 Надаючи свої персональні дані під час реєстрації на Сайті, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі з метою просування Продавцем товарів та послуг.

13.4 Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні, повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Користувача / Покупця з його згоди. Користувач / Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, які інформують Користувача / Покупця про замовленні та етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.

13.5 Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

13.6 Продавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

13.7 Продавець має право здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: попереджати спроби несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або її передачу третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».

13.8 Повна інформація про політику конфіденційності та прав користувача monrostore.com міститься в документі за посиланням.